สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกนี้ ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในแง่ต่างๆ