Homeแม่และเด็กวิธีการดูแลเมื่อเขาเป็น เด็กออทิสติก

วิธีการดูแลเมื่อเขาเป็น เด็กออทิสติก

- Advertisement -

การดูแลลูกเมื่อเขาเป็นเด็กออทิสติก

   โรคออทิสติก หมายถึงโรคที่เกิดความบกพร่องทางสมอง จึงส่งผลทำให้เด็กมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว และมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย ถึงแม้ในปัจจุบันยังหาวิธีการรักษาไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นก็สามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้ลูกเรามีอาการที่ดีขึ้นได้ แถมเด็กบางคนถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดีก็จะทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็วและฉลาดกว่าเด็กทั่วไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงนำวิธีการเลี้ยงลูกที่เป็นโรคนี้ในแบบที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

อย่าใช้อารมณ์

   เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะเคยเผลอพลั้งตีลูกตนเอง เมื่อเขาทำให้เราไม่ถูกใจในบางครั้ง แต่การที่เราใช้ความรุนแรงอย่างเช่นตีแรง ๆ หรือแสดงอาการจะหวาดใส่ลูก ก็อาจจะทำให้ลูกเกิดการจดจำสิ่งไม่ดี แถมซ้ำร้ายเด็กบางคนที่เป็นก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นเดิมและอาจจะมีพฤติกรรมทำร้ายพ่อแม่ได้ในอนาคต

 

ฝึกพัฒนาการทางด้านสังคมให้มากขึ้น

   เด็กส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมชอบอยู่คนเดียวและชอบทำอะไรตามลำพังอย่างการนั่งเล่นโทรศัพท์และดูทีวีเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่มีการสื่อหรือพูดคุยใด ๆ เลย ซึ่งการที่คุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ก็อาจจะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ช้า และมีความบกพร่องทางด้านการเข้าสังคม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหันมาดูแลลูกให้มากขึ้นด้วยการชวนทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เช่น การฝึกพูด การชวนทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะช่วยทำให้ลูกของเราได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตและมีทักษะทางด้านสังคมที่ดีขึ้น 

- Advertisement -การเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว

   เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรง และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้มากพอ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมีการฝึกฝนด้วยการทำกิจกรรมง่าย ๆ อย่างเช่น การฝึกวาดภาพระบายสี การเล่นตัวต่อ การโยนลูกบอล ก็จะเป็นช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 

การฝึกพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร

   เนื่องจากเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมพูดช้าซึ่งมักจะพูดแต่คำเดิม ๆ ซ้ำ ๆไปมา และบางคนยังมีการส่งเสียงเป็นภาษาแปลก ๆ หรือภาษาต่างดาวออกมา ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมีการฝึกทักษะการพูดด้วยคำง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันและต้องมีการฝึกให้เขาพูดซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เขาสามารถจดจำคำเหล่านั้นได้ 

การฝึกให้ช่วยเหลือตนเองได้

   เด็กที่เป็นส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองในแบบวิธีง่าย ๆ ด้วยการสาธิตให้ลูกดูถึงวิธีการรับประทานอาหารในแบบที่ถูกต้อง และค่อย ๆ ให้เขาจับช้อนตักข้าวด้วยตนเอง ซึ่งถ้าลูกเราทำได้ก็ควรกล่าวคำชมเชยและปรบมือเพื่อเป็นรางวัลที่จะให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ


หาเวลาว่างพาลูกไปเข้าฝึกกับศูนย์การเรียนรู้พิเศษ

   ซึ่งเด็กที่เป็นส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กโดยทั่วไปจนส่งผลทำให้ไม่สามารถเรียนโรงเรียนปกติแบบเด็กธรรมดาได้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้พิเศษที่มีการสอนเด็กที่มีปัญหาเรื่องโดยเฉพาะ เพราะที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีเทคนิคการสอนเด็กที่เป็นให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ซึ่งการเลี้ยงเด็กที่เป็นนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกำลังใจที่ดีอย่าท้อและอย่ายอมแพ้ เพราะเด็กสามารถฝึกฝนให้เขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากเด็กที่เป็นโรคนี้มีการดูแลในเรื่องของความรักและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ก็จะทำให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปอีกด้วย

Unlenlen.com -แม่และเด็ก

- Advertisement -

Facebook : Unlenlen.com – อ่าน เล่นๆ

ฮอตฮิต