Homeเกษตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดสรรและจัดการที่ดินและน้ำ

การเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดสรรและจัดการที่ดินและน้ำ

- Advertisement -

การเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางการจัดสรรและจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ทางด้านการเกษตรของเกษตรกร ที่เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันและการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะในเขตที่ต้องการน้ำฝนในการทำนาเป็นหลัก โดยเกษตรกรนั้นค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูง และเป็นเหตุที่ให้ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคด้วย จึงทำให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้มีการดำเนินการในพื้นที่ทำกิน ที่มีขนาดเล็กโดยประมาณที่ 15 ไร่ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาเหมาะสมที่สุด

ด้วยการจัดการและจัดสรร การใช้ประโยชน์ในที่ดินต่างๆ โดยให้มีการจัดสรรแหล่งน้ำในที่ดินและรวมไปถึงมีความสำคัญ สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้และให้มีรายได้ ไว้ใช้จ่ายรวมไปถึงมีอาหารในการบริโภคตลอดทั้งปีอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการอย่างแพร่หลายเหล่านี้นั้นก็ได้รับความนิยม ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่มีความยั่งยืนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย และนี่ถือได้ว่าเป็นแนวทางหรือหลักการ ในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาที่เห็นผลที่สุด โดยเฉพาะที่ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

แนวทางและหลักการในการจัดระบบระเบียบทรัพยากร สำหรับพื้นที่น้อยค่อนข้างยากจนอยู่ในเขตเกษตรกรน้ำฝนเป็นหลักนั้น โดยในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะสร้างความเสถียรภาพของทางด้านการผลิต และเสถียรภาพทางด้านอาหารประจำวัน มีความมั่นคงของรายได้และที่สำคัญคือความมั่นคงของชีวิต และมีความมั่นคงของชุมชนชนบทอีกด้วย เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ในการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง

เป็นที่เข้าใจในหลักการว่านี้เป็นขั้นตอน การปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้วนั่นเอง มีขั้นตอนอย่างเช่น การผลิต การตลาด การเป็นอยู่สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้องในทฤษฎีเหล่านี้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนในการหาเงิน และเป็นที่เข้าใจกันดีในขั้นตอนดังกล่าวเลยก็ว่าได้

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า

เป็นแนวทางในการดำเนินการ เมื่อผ่านพ้นขั้นตอนที่ 2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกษตรกรจะมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นและมีฐานะที่มีความมั่นคงขึ้นได้เอง ที่เรียกได้ว่าเกษตรกรมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นขั้นตอนต่อไปเลยก็ว่าได้ โดยสาระสำคัญของทฤษฎีนี้คือ การติดต่อประสานงานเพื่อจัดการหาทุน และแหล่งเงินเช่นธนาคารหรือ บริษัทห้างร้านเอกชนที่มาช่วยทำธุรกิจ และการลงทุนให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นนั้นเอง

- Advertisement -

หรือว่าในปัจจุบันนี้นั้นการนำเอาวิธีและทฤษฎีใหม่เหล่านี้ มาเป็นตัวช่วยในเกษตรกรทำให้การทดลองมีการขยายผลอย่างชัดเจน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรได้ทำการดำเนินการ จัดการทำแปลงสาธิตจำนวน 25 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยังมีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นกองกำลังบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการที่คอยให้ความสะดวกและดำเนินงานในการนำเอาทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและแพร่หลายสู่ประชาชน อย่างรวดเร็วอีกด้วย

เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทฤษฎีเกษตรใหม่นี้นั้น เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวและเป็นตัวช่วย ที่ทำให้เกษตรกรมีการวางแผนและสิ่งต่างๆได้ อย่างน่าสนใจมันจึงเป็นอะไรที่มีความลงตัวอย่างเห็นได้ชัดและตอบโจทย์ อย่างชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้ ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นและชัดเจนอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้ จึงทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความลงตัว และตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีความลงตัวได้ อย่างน่าสนใจและชัดเจนได้อย่างแน่นอนที่สุดเลยก็ว่าได้ และค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ตอบจอดได้อย่างแน่นอน และเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนาในปัจจุบันได้อีกด้วย

Unlenlen.com – รวมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

FB : Unlenlen.com

ฮอตฮิต